FAQs Complain Problems

समाचार

कार्यपालिका सदस्य

श्री वंशलाल तामाङ                         अध्यक्ष इन्द्रावती   गाउँपालिका             ९५१०६३९३२, ९८६०६७४४३२

श्री मिरा अधिकारी लामा                  उपाध्यक्ष इन्द्रावती गाउँपालिका             ९८५११२२७५४

१. श्री श्री लामा                                 वडा न. १              ९८१८०२३९८०

२. श्री विर बहादुर तामाङ                   वडा नं. २             ९८०३१४०४३३

३ं श्री  देव प्रसाद बाँनिया                     वडा नं. ३             ९८५११९८०१९

४. श्री जगत मान ताल्चाभडेल              वडा नं. ४            ९८५११९८०१९  

५.श्री दुर्गा बहादुर तामाङ                   वडा न‌‍‌‍. ५             ९८४१३४६५६३

६. श्री  इन्द्र बहादुर  तामाङ                वडा नं. ६            ९८०३०४०३६६

७. श्री विर बहादुर तामाङ                  वडा नं.  ७              ९८१०१०६६८८

८. श्री बखान सिङ तामाङ                  वडा न‌‌.८               ९८४१७५३४३८

९. श्री बाबुराम लामा                          वडा नं. ९            ९७४१०७१५०५

१०. श्री जिवन कुमार थापा मगर           वडा नं. १०           ९८५१०६४०३०

११. श्री मने माझी                               वडा नंं ११             ९८१३७०१४३७

१२. श्री कमल रत्न दनुवार                    वडा नंं. १२            ९८४१६१६९४३

१३.श्री मन कुमारी तामाङ                    वडा नं. १०            ९८५११५८८६१

१४. श्री शाेभाना  तामाङ                      वडा नं. ५             ९८४९०१७८०३

१५. श्री नानी तामाङ                            वडा नं. ७            ९८०३५८७८७९

१६. श्री रिता सुनार                              वडा नंं.  २            ९८१३८४११६०

१७.श्री सुरेन्द्र बहादुर दनुवार                 वडा नं. १२            ९८५११७३१०२

१८. श्री रविन्द्र कुमार  खाती                   वडा नं. ७            ९८५१२२७८७१