वडा नं. १०

श्री राममणी कोइराला                       वडा सचिव तथा गाउाँपालिका योजना शाखा प्रमूख                    ९८५१२०८७६७

श्री तिलक प्रसाद कोइराला                 कार्यालय सहायक                                                              ९८४३३१३०९६
श्री शर्मिला थापा                               सामाजिक परिचालक                                                          ९८२३७५५७०५
श्री पवित्रा न्यौपाने                             कार्यालय सहयोगी            
       

वडा नं. ९

१. श्री राजकिशोर राम                                      वडा सचिव                                  ९८४५८५३८२६   
२. श्री सोममाई तामाङ                                     कार्यालय सहयोगी

वडा नं. ८

१. श्री इन्द्र बहादुर अधिकारी                         वडा सचिव                       ९८४०१६३१५६
२. श्री बुद्धि सागर चौगागाई                          कार्यालय सहयोगी              ९८४३५८४३१२

 

वडा नं. ७

१. श्री डुम बहादुर बि.क.                      वडा सचिव                         ९८१८८७९२२१
२. श्री सुकुन खड्का                            कार्यालय सहायक                ९८१८३२५८६२
३. श्री विश्वराम मगराती                        सामाजिक परिचालक            ९८०८६९२८८०
४. श्री सिता न्यौपाने                             कार्यालय सहयोगी             

 

Pages