FAQs Complain Problems

आज इन्द्रावती गाउँपालिका, स्वास्थ्य शाखामा ल्याव र एक्सरे मेसिनको उद्घाटन गर्नुहुँदै पालिका प्रमुख र उपप्रमुख स्वास्थ्य शाखा प्रमुख लगायत अन्य ब्यक्तिहरु।

आर्थिक वर्ष: