वडा न‌‍ १२

१. श्री गोपी न्यौपाने                        कार्यालय सहायक              ९८४३२४८८१४
२. श्री रामशरण दनुवार                   कार्यालय सहयोगी             ९८६११९७१५९