आपतकालीन नम्बरहरू

Address: 
इन्द्रावती गाउँपालिका नवलपुर, सिन्धुपाल्चाेक
Phone Number: 
०१६२०३०९०