FAQs Complain Problems

गाउँपालिकाकाे महत्वपूर्ण प्रशाराण (click)

http://youtu.be/yQy6kv7WHiU

गाउँपालिकाकाे परिचय

http://youtu.be/SfnrlOjcEkk

नयाँ बजेट र स्थानीय तहका प्रतिनिधिसंगकाे छलफल

http://youtu.be/Nrw2I-6UVSU

सबैधानीक अधिकारमा संघ र प्रदेशले हस्तक्षेप गर्नु हुदैन

 

 

fiscalyr: