वडा नं. २

१.  श्री कृष्ण बहादुर गिरी                 कार्यालय साहायक              ९८०३३९८७०५
२. श्री रञ्जिता हुमागाई गिरी             सामाजिक परिचालक            ९८१३७७७३६९
३. श्री राम बहादुर गिरी                   कार्यालय सहयोगी            

 

वडा नं. १

१.  श्री गोपाल तामाङ             कार्यालय साहायक                   ९८०३३९८७०५३.
२.. श्री कुमार   तामाङ           सामाजिक परिचालक           
३.  श्री कर्पाे लामा                  कार्यालय सहयाेगी

गणक सिफारिस गर्ने सम्बन्धमा

अत्यन्त जरूरी सूचना

Pages