FAQs Complain Problems

समाचार

७७/७८

सामाजिक सुरक्षा परिचयपत्र नविकरण सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

निति कार्यक्रम तथा बजेट आ व २०७८।०७९

दस्तावेज: 

ईन्द्रावती गाउँपालिकाको आय व्ययको विवरण आ व २०७८।०७९

दस्तावेज: 

ईन्द्रावती गाउँपालिकाको २०७८।०३।१४ गते सम्मकाे काेभिड-१९ को विवरण निम्न अनुसार रहेको छ ।

ईन्द्रावती गाउँपालिकाको नवौ गाउँसभा सम्पन्न ।

ईन्द्रावती गाउँपालिकाको नवौ गाउँसभा सम्पन्न ।

ईन्द्रावती गाउँपालिकाको २०७८।०३।०६ गते सम्मकाे काेभिड-१९ को विवरण निम्न अनुसार रहेको छ ।

बोल पत्र स्वकृति गर्ने आशएको सूचना

दस्तावेज: