FAQs Complain Problems

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

गाउँकार्येपालिका २०७९-१०-०४ को निर्णय

७९-८० 01/19/2023 - 11:31 PDF icon 2079-10-05 gate karyepalika baithak.pdf

2079/09/07 गतेको कार्यपालिका निर्णय

७९-८० 01/09/2023 - 17:08 PDF icon CamScanner 01-09-2023 12.05.pdf

गाउँकार्येपालिका २०७९-०९-०७ को निर्णय

७९-८० 12/23/2022 - 11:27 PDF icon 2079-09-07.pdf

२०७९/०८/२० गते को कार्यपालिका निर्णय

७९-८० 12/07/2022 - 11:47 PDF icon 2079.08.20.pdf

२०७९/०६/२६ गते को कार्यपालिका निर्णय

७९-८० 12/07/2022 - 11:01 PDF icon 2079.6.26.pdf

२०७९/०६/०२ गते को कार्यपालिका निर्णय

७९-८० 09/21/2022 - 12:27 PDF icon 2079-06-02.pdf

२०७९/०५/१० गते को कार्यपालिका निर्णय

७९-८० 09/21/2022 - 12:17 PDF icon 2079-05-10.pdf

२०७९/०५/१६ गाउपालिका शिक्षाको पहिलो निर्णय

७९-८० 09/01/2022 - 16:00 PDF icon file1.pdf

२०७९/०५/०४ गते को कार्यपालिका निर्णय

७९-८० 08/31/2022 - 15:34 PDF icon निर्णय.pdf

२०७९/०४/१६ गते को कार्यपालिका निर्णय

७९-८० 08/31/2022 - 15:16

Pages