FAQs Complain Problems

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

20 औँ कार्यपालिका बैठक निर्णय

८०/८१ 06/07/2023 - 12:38 PDF icon 20 औँ कार्यपालिका बैठक निर्णय.pdf

१७ औ कार्यपालिका बैठकका निर्णय

७९-८० 05/24/2023 - 11:47 PDF icon १७ औं कार्यपालिका बैठक निर्णय.pdf

१८ औ कार्यपालिका बैठकका निर्णय

७९-८० 05/24/2023 - 11:47 PDF icon १८ औं कार्यपालिका बैठक निर्णय.pdf

१९ औ कार्यपालिका बैठकका निर्णय

७९-८० 05/24/2023 - 11:45 PDF icon १९ औं कार्यपालिका बैठक.pdf

१९ औ कार्यपालिका बैठकका निर्णय

७९-८० 05/24/2023 - 10:40 PDF icon १९ औं कार्यपालिका बैठक.pdf

शिक्षा समिति बैठकको निर्णय २०७५/१२/०८ गते

७९-८० 03/22/2023 - 10:26 PDF icon शिक्षा समिति बैठक.pdf

इन्द्रावती गाउपालिकाको साझेदारीमा कार्यक्रम संचालन कार्यविधि

७९-८० 02/27/2023 - 13:18 PDF icon १६ साझेदारी कार्यक्रम स_चालन कार्यविधि .pdf

2079/11/03 गतेको कार्यपालिका निर्णय

७९-८० 02/20/2023 - 14:15 PDF icon 16 meeting.pdf

गाउँकार्येपालिका २०७९-१०-०४ को निर्णय

७९-८० 01/19/2023 - 11:31 PDF icon 2079-10-05 gate karyepalika baithak.pdf

2079/09/07 गतेको कार्यपालिका निर्णय

७९-८० 01/09/2023 - 17:08 PDF icon CamScanner 01-09-2023 12.05.pdf

Pages