FAQs Complain Problems

नगरपालिकाका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

शिक्षा समिति बैठकको निर्णय २०७५/१२/०८ गते

७९-८० 03/22/2023 - 10:26 PDF icon शिक्षा समिति बैठक.pdf

इन्द्रावती गाउपालिकाको साझेदारीमा कार्यक्रम संचालन कार्यविधि

७९-८० 02/27/2023 - 13:18 PDF icon १६ साझेदारी कार्यक्रम स_चालन कार्यविधि .pdf

2079/11/03 गतेको कार्यपालिका निर्णय

७९-८० 02/20/2023 - 14:15 PDF icon 16 meeting.pdf

गाउँकार्येपालिका २०७९-१०-०४ को निर्णय

७९-८० 01/19/2023 - 11:31 PDF icon 2079-10-05 gate karyepalika baithak.pdf

2079/09/07 गतेको कार्यपालिका निर्णय

७९-८० 01/09/2023 - 17:08 PDF icon CamScanner 01-09-2023 12.05.pdf

गाउँकार्येपालिका २०७९-०९-०७ को निर्णय

७९-८० 12/23/2022 - 11:27 PDF icon 2079-09-07.pdf

२०७९/०८/२० गते को कार्यपालिका निर्णय

७९-८० 12/07/2022 - 11:47 PDF icon 2079.08.20.pdf

२०७९/०६/२६ गते को कार्यपालिका निर्णय

७९-८० 12/07/2022 - 11:01 PDF icon 2079.6.26.pdf

२०७९/०६/०२ गते को कार्यपालिका निर्णय

७९-८० 09/21/2022 - 12:27 PDF icon 2079-06-02.pdf

२०७९/०५/१० गते को कार्यपालिका निर्णय

७९-८० 09/21/2022 - 12:17 PDF icon 2079-05-10.pdf

Pages