FAQs Complain Problems

नगर परिषदका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

दोस्रो गाउसभाको चौथो अधिबेशनको

८०/८१ 06/28/2023 - 18:50 PDF icon upstiti.pdf, PDF icon १४ दोस्रो गाउँसभाको चौथो अधिवेशन २०८०।३।१० गतेको उपस्थिति र निर्णय.pdf

दोस्रो गाउसभाको पहिलो अधिवेशनको तेस्रो हिउदे बैठक

७९-८० 12/26/2022 - 18:47 PDF icon दोस्रो गाउँसभा तेस्रो हिउँदे अधिवेशन.pdf

दोस्रो गाउसभाको पहिलो अधिवेशनको दोस्रो बैठक बिशेष अधिबेशन

७९-८० 10/14/2022 - 18:43 PDF icon दोस्रो गाउँ सभाको तेस्रो विशेष अधिवेशन बैठक.pdf

दोस्रो गाउसभाको पहिलो अधिवेशनको दोस्रो बैठक

७९-८० 07/14/2022 - 18:13 PDF icon दोस्रो गाउँसभाको पहिलो अधिवेशनको दोस्रो बैठक.pdf

दोस्रो गाउसभाको पहिलो अधिवेशनको पहिलो बैठक

७९-८० 06/24/2022 - 18:06 PDF icon दोस्रो गाउँसभाको पहिलो अधिवेन को पहिलो बैठक.pdf