FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

सबैमा जानकारी

७९-८० 04/26/2023 - 13:14

गाउँपालिका तथा वडा स्तरिय २०७९।८० बजेट

७९-८० 07/15/2022 - 12:30 PDF icon ilovepdf_merged (1).pdf

ईन्द्रावती गाउँपालिकाको स‌ंक्षिप्त बजेट तथा कार्यक्रम आ ब २०७८।०७९

७९-८० 07/09/2022 - 16:36

दोस्रो गाउँ सभाको पहिलो अधिवेशनमा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम आ व २०७९।२०८०

७९-८० 07/06/2022 - 10:15 PDF icon Upload.pdf

ईन्द्रावती गाउँपालिकाको आ.व. २०७९।०८० को वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट

७९-८० 07/04/2022 - 15:36 PDF icon Budget Book FA 2079.08 Indrawai RM.pdf

ईन्द्रावती गाउँपालिकाको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको आर्थिक ऐन २०७९

७९-८० 06/30/2022 - 17:52 PDF icon CamScanner 06-30-2022 17.36.pdf

आ.ब. २०७८/०७९ को स्वीकृत विकास बजेट, याेजना तथा कार्यक्रम

७९-८० 09/12/2021 - 16:12 PDF icon RED Book Final 2078.79 AA (1).pdf

निति कार्यक्रम तथा बजेट आ व २०७८।०७९

७७/७८ 07/05/2021 - 19:15 PDF icon निति तथा कार्यक्रम.pdf

ईन्द्रावती गाउँपालिकाको आय व्ययको विवरण आ व २०७८।०७९

७७/७८ 06/29/2021 - 15:51 PDF icon MOFAGA PORTAL UPLOAD.pdf

निति कार्यक्रम तथा बजेट आ व २०७७।०७८

७७/७८ 09/27/2020 - 12:29 PDF icon Indarwati yojana Boook 2077.pdf

Pages