FAQs Complain Problems

समाचार

श्री बाबु राम लामा

फोन: 
९७४१०७१५०५

वडा सदस्य

श्री जित बहादुर तामाङ   ९८०८३३४३६५

श्री सरस्वती श्रेष्ठ              ९८०३४३२२१५

श्री सिता पाेखरेल            ९८१३०३१२५२

श्री राम प्रसाद लम्साल      ९८२३२९८३१०

Section: 
अध्यक्ष (वडा नं. ९ भाेटसिपा)