FAQs Complain Problems

श्री श्री लामा

फोन: 
९८१३०२३९८०, ९८६०३६९०३९

वडा सदस्य ः

श्री ग्याल्वाे तामाङ            ९८१८०६२२६८

श्री  अष्टमाया तामाङ         ९८०३९७२२२५

श्री लक्ष्मी तामाङ             ९८१३८५२५९०

श्री सागर तामाङ             ९८२३२०१६२३

Section: 
वडा नं. १ (सिम्पालकाभ्रे)